С наступающим

s-nastupayushhim-novym-godom
n-g
sn-s-pet
s-nastupayushhim
s-natupayushhim-novym-godom