Счастья в Новом году

n-g
schastya
s-nastup
zhelayu-schastya-v-novom-godu
s-nast