Творец небесный

творец
храни
мир
храни
fleshsvecha