С наступающим

s-nastupayushhim-novym-godom
n-g
1s-novym-godom
trojka
s-nast