Приветик от осени

Приветик-от-осени-и-от-меня-!
пр
привет
приветик-от-меня
Приветик-от-солнышка-и-от-меня